Kochamy samochody

Skontaktuj się +48 514 484 188

CLOSE

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz polityka cookies “KOCHAMY SAMOCHODY” WOJCIECH GĘSICKI, ZANA 19 C.H.E. LECLERC, 20-601 LUBLIN

Ochrona danych osobowych

 1. Dane administratora.

“KOCHAMY SAMOCHODY” WOJCIECH GĘSICKI staje się administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych bezpośrednio przez Kupującego.

Kontakt z “KOCHAMY SAMOCHODY” Wojciech Gęsicki w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod nr telefonu +48 514 484 188 bądź poprzez kontakt mailowy sklep@kochamysamochody.pl.

 1. Zakres zbieranych danych osobowych.

Danymi osobowymi Kupującego jest co najmniej adres email, jednakże w niektórych przypadkach może to być także imię, nazwisko, adres oraz adres IP w zależności od sposobu integracji technicznej Sklepu (to jest witryny internetowej bądź aplikacji mobilnej w której Kupujący zawarł umowę sprzedaży.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawami dla przetwarzania danych osobowych przez “KOCHAMY SAMOCHODY” WOJCIECH GĘSICKI jest:

– realizacja umowy zakupu oraz usługi płatniczej realizowanej przez partnerów Administratora, a jej wykonanie bez danych osobowych Kupującego jest niemożliwe,

– w przypadku użycia danych osobowych do celów marketingowych (przesyłanie informacji handlowym na adres email podany przez Kupującego) odbywa się ono na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody Kupującego. Zgoda ta nie jest konieczna dla wykonania zakupu i usługi płatniczej przez“KOCHAMY SAMOCHODY” WOJCIECH GĘSICKI na rzecz Kupującego i może być w każdej chwili, bez żadnych konsekwencji odwołana przez Kupującego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji wyżej celów i obowiązków ustawowych. Oznacza to, iż dane przechowywane na podstawie:

– realizacji umowy przechowywane będą przez okres konieczny do należytego wykonania umowy i ewentualnej obsługi reklamacyjnej,

– wykonania praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawowych,

– do celów marketingowych, do czasu cofnięcia zgody przez Kupującego.

 1. Dostęp Kupującego do danych.

Kupujący może żądać od “KOCHAMY SAMOCHODY” WOJCIECH GĘSICKI dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, z tym, że usunięcie bądź ograniczenie możliwe jest tylko gdy nie narusza to wyżej wskazanych obowiązków “KOCHAMY SAMOCHODY” WOJCIECH GĘSICKI wynikających z przepisów ustawowych.

 1. Przekazywanie danych innym odbiorcom.

W celu wykonania umowy i wyłącznie w zakresie w jakim jest to konieczne, “KOCHAMY SAMOCHODY” WOJCIECH GĘSICKI przekazuje dane osobowe Kupującego Instytucjom pośredniczącym, które to stają się samodzielnymi administratorami tych danych. Zależnie od wybranej przez Kupującego metody płatności, może być to bank w którym Kupujący posiada rachunek bądź który wydał kartę płatniczą Kupujacego, organizacja kartowa, podmiotom prowadzącym systemy płatności (np. BLIK), Pay U, Dot Pay, Przelewy 24 oraz firmy dostarczające przesyłkę wg. wyboru Klienta.

 1. Profilowanie.

W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych, “KOCHAMY SAMOCHODY” WOJCIECH GĘSICKI może używać danych o Kupującym do profilowania, wyłącznie w celu lepszego dopasowania ewentualnych informacji handlowych do preferencji Kupującego.

 1. Prawo wniesienia skargi.

W razie zastrzeżeń co do przetwarzania danych osobowych przez “KOCHAMY SAMOCHODY” WOJCIECH GĘSICKI Kupujący ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zabezpieczenia organizacyjno – techniczne mające na celu ograniczenie możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w “KOCHAMY SAMOCHODY” WOJCIECH GĘSICKI

Dane osobowe Kupujących przechowywane są na serwerach użytkowanych przez “KOCHAMY SAMOCHODY” WOJCIECH GĘSICKI Dostęp do danych osobowych możliwy jest tylko w zakresie w jakim konieczne jest to dla wykonywania obowiązków pracowniczych i wynikających ze współpracy w minimalnym, koniecznym zakresie.  Dostęp ten jest ograniczony także poprzez zabezpieczenie loginem i hasłem oraz możliwy bądź to przez VPN bądź z konkretnych adresów IP.

Cookies 

Poniżej określono zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje

 1. Administrator – oznacza “KOCHAMY SAMOCHODY” WOJCIECH GĘSICKI który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przekazanych przez Użytkownika.

 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem www.

 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach www.kochamysamochody.pl

 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 3. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
  i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  b. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
  2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
  b. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu udostępnienia narzędzia chat:
  i) zopim.com [administrator cookies: Zopim Technologies Pte Ltd. z siedzibą w USA].

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.